Deprecated: Function Elementor\DB::is_built_with_elementor is deprecated since version 3.2.0! Use Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() instead. in /var/www/vhosts/diamondpest.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5379
ควรทำอย่างไรเมื่อน้ำมา? - Diamond Pest
ควรทำอย่างไรเมื่อน้ำมา

ควรทำอย่างไรเมื่อน้ำมา?

เมื่อน้ำมาควรทำอย่างไร และมีวิธีรับมือกับน้ำท่วมอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยของคนบ้าน และทรัพย์สิน

วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเกิดน้ำท่วม

 • ติดตามเฝ้าระวังภัย ติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • สังเกตจากธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือน้ำในคลองขึ้นสูงผิดปกติ เป็นต้น
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ กักตุนข้าวของเครื่องใช้จำเป็นไว้ โดยควรแพ็กใส่กระเป๋าฉุกเฉินและแยกสำหรับแต่ละคนให้เรียบร้อย
 • สำรวจเส้นทางอพยพ มองหาสถานที่ปลอดภัยและศึกษาข้อมูลในพื้นที่ว่าที่ไหนสามารถพักอาศัยระหว่างน้ำท่วมได้
 • บันทึกช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและเตือนภัย เบอร์สายด่วนต่าง เว็บไซต์เตือนภัย และแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ เช่น 192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ, 1196 อุบัติเหตุทางน้ำ, 1669 บริการแพทย์ฉุกเฉิน, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นต้น

วิธีรับมือเมื่อรู้ว่าจะเกิดน้ำท่วม

 • จัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในซองกันน้ำ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน เอกสารเกี่ยวกับรถ เอกสารทางการเงินและธนาคาร รวมถึงสมุดโน๊ต ดินสอ และช่องทางสำหรับขอความช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เตรียมสิ่งของจำเป็นเอาไว้ใช้ยามเกิดภัย เช่น น้ำ อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า ถุงนอน ผ้าห่ม เอกสารสำคัญ ไฟฉายและถ่าน ไม้ขีดและไฟแช็ค กระดาษชำระ ผ้าอนามัย ยากันยุง ถุงดำ เชือก นกหวีด เทปกาว รองเท้าแตะ มีดพก และเสื้อชูชีพ (ถ้ามี)
 • ตุนน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ให้ได้มากที่สุด
 • ปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันน้ำเข้าและป้องกันไฟดูด
 • ยกของใช้ในบ้านขึ้นที่จำเป็นและสำคัญขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • ปิดจุดที่น้ำจะเข้าบ้าน เช่น ใช้กระสอบทรายกันน้ำ ติดแผงกั้นน้ำ ก่ออิฐอันน้ำ และอุดช่องน้ำทิ้งหรือท่อน้ำบนพื้น เป็นต้น
 • ย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา และสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
 • ย้ายยานพาหนะทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง

สามารถติดตามระดับน้ำจากสถานนีวัดน้ำด้วยตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ www.thaiwater.net

แชร์โฟสนี้