วิธีกำจัดปลวกมีกี่แบบ?

วิธีกำจัดปลวกมีกี่แบบ?

วิธีกำจัดปลวกมีกี่แบบ?

การกำจัดในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีดังนี้

  • ระบบวางท่อ (Pipe System) การวางระบบท่อปลวกนี้ควรเริ่มทำตั้งแต่ช่วงที่กำลังก่อสร้าง เพราะจำเป็นจะต้องเดินท่อผังไว้ตามจุดต่าง ๆ ใต้ดิน โดยมีหัวอัดแรงสูงเป็นตัวทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดิน ป้องกันไม่ให้ปลวกขึ้นบ้าน
  • ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา (Soil System) เป็นวิธีป้องกันและกำจัดปลวกด้วยการเจาะพื้นตามแนวคานทั้งหมด จากนั้นจะทำการฉีดอัดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างที่มีฤทธิ์ยาวนานลงใต้พื้นบ้าน ทำให้ดินเป็นพิษจนปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และตายไปในที่สุด
  • ระบบสถานีเหยื่อ (Sentricon) เป็นนวัตกรรมในการกำจัดแมลงที่ได้รับความนิยมสูงทั่วโลก ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ วิธีการจะเป็นการวางเหยื่อโดยวางไว้ในเส้นทางหาอาหารล่อให้ปลวกงานมาติดกับ เหยื่อที่เราวางไว้นั้นมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก จากนั้นปลวกตัวอื่น ๆ จะเดินทางมาหาอาหารตามเส้นทางที่ปลวกงานตัวแรกได้สร้างไว้ จนปลวกทั้งรังไม่สามารถลอกคราบได้ ส่งผลให้ตายไปในที่สุด

diamondpest
หากประสบปัญหาปลวกรบกวนติดต่อทีมงานมืออาชีพ
โทร 087-615-9999 , 086-471-9999 , 02-455-9999

แชร์โฟสนี้