วิธีป้องกันเบื้องต้นป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน

วิธีป้องกันเบื้องต้น ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน

1.จัดการทิ้งขยะ เศษอาหารและขยะในห้องครัวนั้นดึงดูดแมลง สัตว์ต่าง ๆ ได้ดี

2.ดูแลจัดเก็บอาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด รวมถึงเครื่องปรุงต่าง ๆ ด้วย เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูแมลงและสัตว์ต่าง ๆ

3.ตรวจสอบและซ่อมแซมรอยร้าว ช่องโหว่ของบ้าน เพราะอาจเป็นจุดที่ทำให้แมลงและสัตว์ต่าง ๆ สามารถเข้าสู่ตัวบ้าน หรืออาศัยมาทำรังในช่องนั้นได้

4.ปิดช่องว่างระหว่างประตูหน้าต่าง ให้สนิททั้ง จำเป็นจะต้องต้องตรวจดู และจัดการช่องว่างอื่น ๆ ในบ้านที่แมลง หรือสัตว์รบกวนอื่น ๆ จะสามารถเข้ามาได้

 

ติดต่อทีมงานมืออาชีพ โทร 087-615-9999

แชร์โฟสนี้