อันตรายจากแมลงวัน พาหะนำพาโรคติดต่อ

อันตรายจากแมลงวัน พาหะนำพาโรคติดต่อ

อันตรายจากแมลงวัน พาหะนำพาโรคติดต่อ

แมลงวัน (Flies)

“แมลงวัน” นอกจากจะคอยสร้างความรำคาญแล้ว ยังถือว่าเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ ซึ่งเชื้อโรคติดไปกับส่วนต่าง ๆ ของแมลงวัน เช่น ขา ปาก ขน เชื้อโรคจะถูกถ่ายทอดไปสู่คนผ่านทางอาหารที่แมลงวันตอม เมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านั้นเข้าไปก็จะสามารถก่อให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารได้

อุจจาระร่วง

เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติติดต่อกันมากกว่า 3 ครั้ง หรือมากกว่าใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ซึ่งอาจมีอาเจียนร่วมด้วย โดยสาเหตุมากจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิตและหนอนพยาธิในลำไส้ จากการรับประทานอาหาร และภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปน

อหิวาตกโรค

ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการถ่ายเป็นน้ำ อาเจียน ร่างกายขาดน้ำอย่างรวดเร็ว โรคนี้เป็นโรคติดต่อชนิดเฉียบพลัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดกับลำไส้เล็กโดยเชื้อแบคทีเรีย หากไม่ได้รับการรักษาโดยทันที ผู้ป่วยอาจช็อคและถึงแก่ชีวิตได้ง่าย

 

ไข้ไทฟอยด์

โรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาไทฟิ (Salmonella typhi) ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่มและอาหาร อาการของโรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย ได้แก่ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย อาจมีผื่น ถ่ายเหลวหรือท้องผูก

 

โรคต่าง ๆ ที่มีแมลงวันเป็นพาหะนั้นล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรจะป้องกันบ้านเรือนให้ถูกถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงอาหารการกิน ไม่รับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออีกวิธีคือกำจัดแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะของโรคให้หมดไป

banner_กำจัดแมลงวัน

หากประสบปัญหาสัตว์รบกวนติดต่อทีมงานมืออาชีพ
โทร 087-615-9999 , 086-471-9999 , 02-455-9999

แชร์โฟสนี้