อันตรายจาก “แมลงวัน” พาหะนำเชื้อโรคมาสู่คน

อันตรายจาก “แมลงวัน” พาหะนำเชื้อโรคมาสู่คน

แมลงวัน จัดเป็นแมลงที่ก่อปัญหาสร้างความรำคาญใจให้กับคนและรบกวนการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่สามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทาง ทางเศรษฐกิจได้ อย่างเช่น โรงงานอุสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม หรือฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น

แมลงวันนั้นมีความสำคัญในการนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้หลายชนิด โดยที่แมลงวันบ้านมีนิสัยชอบเกาะกินอาหารและขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์ และสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น สิ่งปฏิกูล กองขยะมูลฝอย และเศษอาหารพืชเน่า นั้นทำให้แมลงวันมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคติดมาลำตัว ปาก ขา และจะนำพาเชื้อโรคไปแพร่ในบริเวณที่มันบินไปเกาะ โดยโรคที่มักมากับแมลงวันนั้นส่วนมากเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรคหนอนพยาธิบางชนิด

ติดต่อทีมงานมืออาชีพ โทร 087-615-9999

Share on social networks
ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด