Month: August 2021

โรคติดต่อจากหนู

โรคติดต่อและผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจาก “หนู”

โรคสําคัญที่เกิดจากหนู มีดังนี้ กาฬโรค กาฬโรคนั้นเป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในหนู และในสัตว์ฟันแทะอื่น ๆ ที่น่ากลัวก็คือ มันสามารถติดต่อมาถึงคนได้ โรคนี้มีหมัดหนูที่อาศัยบนตัวหนูเป็นพาหะ กาฬโรคติดต่อมายังคนได้หลายช่องทาง เช่น ถูกหมัดหนูกัด สัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตายด้วยโรคนี้ สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยโรคนี้ เป็นต้น โรคเลปโทสไปโรซิส โรคเลปโทสไปโรซิส หรือ “โรคฉี่หนู” โรคนี้เป็นโรคที่แพร่ระบาดในฤดูฝนในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เกิดจากแบคทีเรีย ชื่อเลปโทสไปรา (Lepto spira interrogans) ซึ่งการติดโรคจะเกิดจากการสัมผัสฉี่ของสัตว์ต่าง ๆ อาการของโรคฉี่หนูนั้นจะมีอาการไข้คล้ายไข้หวัดใหญ่ ปวดเมื่อยตามตัวและที่สำคัญคือ จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ขา น่อง นอกจากนี้แล้วจะมีอาการปวดศีรษะ โรคฮันทาไวรัส ฮันทาไวรัส เป็นโรคที่พบได้จากหนูตามท้องนาและหนูบ้าน โดยเชื้อไวรัสจะปะปนอยู่ในปัสสาวะ อุจจาระและน้ำลายของหนู ผู้ที่ติดสามารถเชื้อได้จากการสัมผัสโดยตรงหรือสูดเอาละอองจากสิ่งขับถ่ายของหนูเข้าไป อาการของผู้ป่วยเป็นโรคนี้ จะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวด ศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องหรือปวดเอวมาก ตาแดง มีจุดเลือดออก ปัสสาวะน้อย ตัวเย็น ความดันเลือดต่ำ ช็อก …

โรคติดต่อและผลกระทบต่อสุขภาพที่มาจาก “หนู” Read More »

อันตรายจาก “หนู” พาหะนำเชื้อโรค

อันตรายจาก “หนู” พาหะนำเชื้อโรค

หนูเป็นสัตว์ที่เราควรจะต้องป้องกันและระวังอย่างมาก เพราะหนูนั้นมีส่วนสําคัญในเรื่องของสาธารณสุข ที่อาจแพร่โรคหลายชนิดมาสู่คนได้ ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสี่ยงต่อสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ และภาพลักษณ์ขององค์กร ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากหนู หนูเป็นสัตว์กัดแทะ ซึ่งเป็นผลเสียที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ หรือแม้กระทั่งการกัดสายไฟ ทางด้านสุขภาพอนามัย เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เพราะหนูเป็นตัวพาหะของโรคติดต่อหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่กระจายมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ โรคฉี่หนู กาฬโรค สครัปไทฟัส และมิวรีนไทฟัส เป็นต้น การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญ ยิ่งในธุรกิจสินค้าประเภทบริโภคไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้องมั่นใจว่ากระบวนการผลิตนั้นไม่มีสัตว์พาหะอย่างหนูมารบกวน

ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด