บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

ควรทำอย่างไรเมื่อน้ำมา

ควรทำอย่างไรเมื่อน้ำมา?

เมื่อน้ำมาควรทำอย่างไร และมีวิธีรับมือกับน้ำท่วมอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยของคนบ้าน และทรัพย์สิน วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเกิดน้ำท่วม ติดตามเฝ้าระวังภัย ติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัย เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังเกตจากธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือน้ำในคลองขึ้นสูงผิดปกติ เป็นต้น จัดเตรียมอุปกรณ์ กักตุนข้าวของเครื่องใช้จำเป็นไว้ โดยควรแพ็กใส่กระเป๋าฉุกเฉินและแยกสำหรับแต่ละคนให้เรียบร้อย สำรวจเส้นทางอพยพ มองหาสถานที่ปลอดภัยและศึกษาข้อมูลในพื้นที่ว่าที่ไหนสามารถพักอาศัยระหว่างน้ำท่วมได้ บันทึกช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและเตือนภัย เบอร์สายด่วนต่าง เว็บไซต์เตือนภัย และแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ เช่น 192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ, 1196 อุบัติเหตุทางน้ำ, 1669 บริการแพทย์ฉุกเฉิน, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นต้น วิธีรับมือเมื่อรู้ว่าจะเกิดน้ำท่วม จัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในซองกันน้ำ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน เอกสารเกี่ยวกับรถ เอกสารทางการเงินและธนาคาร รวมถึงสมุดโน๊ต ดินสอ และช่องทางสำหรับขอความช่วยเหลือต่าง ๆ เตรียมสิ่งของจำเป็นเอาไว้ใช้ยามเกิดภัย เช่น …

ควรทำอย่างไรเมื่อน้ำมา? Read More »

ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด