PORTFOLIO
Diamond Planet (Thailand) Co.,Ltd.
กำจัดปลวก23-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก22-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก21-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก20-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก19-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก9-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก15-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก14-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก13-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก12-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก9-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

กำจัดปลวก8-2-2024

ขอบพระคุณลูกค้า ทึ่ไว้วางใจให้ทีมงาน …

24 HOUR
RESPONSE TIME
ความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบ
เฝ้าติดตามผลตลอด 24 ชม. ดูแลบ้านให้คุณอย่างดีเยี่ยมเปรียบเสมือนบ้านเรา และ พนักงานบริการของเราผ่านโปรแกรมการอบรมที่เข้มข้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถให้บริการกำจัดสัตว์รบกวนได้ดีที่สุดในประเทศไทย เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินจากสัตว์รบกวนมานานกว่า 30 ปี
Certification Diamond
บริการของเราได้รับเสียงตอบรับความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้อย่างแท้จริง ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมไปถึงในด้านการบริการที่ประทับใจจากผู้ใช้บริการหลายราย ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าในระดับครัวเรือน ขนาดย่อมไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากมาย
ใบรับรองจาก กรมปศุสัตว์
Certification of Singapore
ผ่านการอบรมจาก สมาคมชั้นนำ