ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ลดความเสี่ยงการรับและแพร่กระจายโควิด-19

ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ลดความเสี่ยงการรับและแพร่กระจายโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 การหาวิธีรับมือและแนวทางป้องกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อเป็นวงกว้าง นอกจากจำเป็นจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ แล้ว อีกหนึ่งวิธีการที่สำคัญเลยก็คือ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสสาธารณะ และ จุดจับที่ต้องสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อย่างเช่น ลูกบิดประตู ที่จับ ห่วง ราว ปุ่มกดลิฟต์ เคาน์เตอร์ที่มีการวางมือเท้าแขน เป็นต้น

ในการทำความสะอาดผิวสัมผัสนั้นควรทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและติดเชื้อลงได้ โดยในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล อย่างบ้านพักอาศัย ข้าวของเครื่องใช้ รถยนต์ส่วนตัว อาจจะไม่ได้มีการสัมผัสจากบุคคลอื่นมากนัก ก็ควรทำอย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อวัน  และในส่วนของพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้จุดสัมผัสร่วมกันเยอะควรทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง

ในส่วนของการไปในพื้นที่สาธารณะนั้นควรจะต้องล้างมือทันทีหลังจากออกมาจากบริเวณพื้นที่นั้น ๆ อย่างเช่น ออกจากรถไฟฟ้าที่มีการจับห่วงหรือราว ออกจากลิฟท์โดยสาย เป็นต้น ให้ใช้เจลหรือน้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปล้างมือทันที

“ขณะนี้ยังไม่อาจนิ่งนอนใจได้ หากจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่ ที่มีการสัมผัสกับจุดเสี่ยงหรือจุดสัมผัสร่วม ก็ให้ล้างมือหลังจากสัมผัสทุกครั้ง ส่วนคนที่มีหน้าที่ในการทำความสะอาดก็อาจต้องทำความสะอาดบ่อย ๆ เท่านี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่พอจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อได้”

Share on social networks
ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด