ป้องกันปลวกกินต้นไม้ของเรา ทำอย่างไร?

ป้องกันปลวกกินต้นไม้ของเรา ทำอย่างไร?

ป้องกันปลวกกินต้นไม้ของเรา ทำอย่างไร?

ปลวก” เป็นปัญหาอย่างมากกับต้นไม้หลายชนิด โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกในที่แห้งแล้ง เพราะปลวกจำเป็นจะต้องหาอาหารและน้ำในช่วงฤดูแล้ง การออกหาอาหารของปลวก สามารถทำลายต้นไม้ทรุดโทรม อ่อนแอ และทำให้ลำต้น หักโค่นลงได้ง่ายเวลามีลมพัดแรง ๆ วันนี้ เรามีวิธีป้องกันปลวกอย่างไร ไม่ให้มาทำลายต้นไม้ของกันกัน

วิธีป้องกันไม่ให้ปลวกกินต้นไม้

  • สังเกตรังปลวก ให้พยายามสังเกตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงว่ามีร่องรอยการเดินของปลวกบ้างหรือไม่ รวมถึงขุดพรวนดินเพื่อที่จะสังเกตว่ามีปลวกกำลังเดิน และอยู่อสศัยใกล้ ๆ กับบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้หรือไม่
  • รักษาความชื้นในดิน วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดของปลวกได้ เพราะปลวกไม่ชอบอยู่ในดิน บริเวณที่มีความชื้นสูง
  • เลี้ยงไส้เดือนฝอย ซึ่งนิยมใช้ในการกำจัดแมลงที่อยู่ใต้ดิน โดยไส้เดือนฝอยที่มีอยู่ 3 ชนิดหลัก ๆ ด้วยกันนั้นก็คือ S. carpocapsae, S. scapterisci, และ S. riobravis
  • เลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวก

diamondpest

หากประสบปัญหาสัตว์รบกวนติดต่อทีมงานมืออาชีพ
โทร 087-615-9999 , 086-471-9999 , 02-455-9999

แชร์โฟสนี้