พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสหอพัก

ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด